ติวเข้ม ม.4-5-6 ภาษาฝรั่งเศส เตรียมสอบ PAT 7.1
   

 
::Topic::   เนื้อหาที่สรุปอย่างละเอียดเพื่อมุ่งเน้นการสอบ PAT 7.1 เข้ามหาวิทยาลัย ใช้เตรียมสอบชิงทุน และสอบตรงเข้าเอกฝรั่งเศสทุกสถาบัน สรุปเนื้อหาเป็นบทๆ แบบฝึกหัด พร้อมเฉลย ไวยากรณ์คลอบคลุมประเด็นต่างๆ ไว้ทั้งหมด คำศัพท์ต่างๆ อีกนับหมื่นคำ เขียนอธิบายเพิ่มเติมด้านหลักไวยากรณ์ การกระจายกริยาทุกรูปแบบและทุกเทนส์อย่างละเอียด