: : ปฏิทินประจำเดือน : :

  กิจกรรมประจำเดือน
NEWBOOK : : หนังสือออกใหม่


หน้าที่พลเมือง ม.2
ราคา ::120 ฿

หน้าที่พลเมือง ม.1
ราคา ::120 ฿

สรุป+เก็ง เตรียมสอบ ป.2
ราคา ::129 ฿

สรุป+เก็ง เตรียมสอบ ป.1
ราคา ::120 ฿

สังคมศึกษา ม.1
ราคา ::179 ฿
 
 
Recommended books : : หนังสือแนะนำ


คู่มือ-เตรียมสอบ
คณิตศาสตร์ พื้นฐาน
ม.2 เล่ม 2
(หลักสูตร 51)
ราคา ::109 ฿

เฉลยแนวข้อสอบเข้านายสิบทหารบก
ราคา ::130 ฿

ตะลุยโจทย์ O-NET ม.3
ราคา ::179 ฿

คณิตศาสตร์ ป.4 เทอม 2 (หลักสูตร 51)
ราคา ::119 ฿

กริยา 3 ช่อง
อ.ธวัชชัย
ราคา ::30 ฿

คู่มือ-เตรียมสอบ
สังคมศึกษา ม.4 อ.เคน
(หลักสูตร 51)
ราคา ::169 ฿

คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.3 เล่ม 2 (หลักสูตร 51)
ราคา ::120 ฿

แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ
ราคา ::99 ฿

คู่มือ-เตรียมสอบ
วิทยาศาสตร์ ป.1
(หลักสูตร 51)
ราคา ::95 ฿

คู่มือ-เตรียมสอบ
วิทยาศาสตร์ ม.2
ฝ่ายวิชาการ
(หลักสูตร 51)
ราคา ::179 ฿
 
 
Untitled Document