: : ปฏิทินประจำเดือน : :

  กิจกรรมประจำเดือน
NEWBOOK : : หนังสือออกใหม่


ผ่าข้อสอบ O-NET ป.6 ปี 2551
ราคา ::99 ฿

ลับคมคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.3 เทอม 1-2
ราคา ::159 ฿

แนวข้อสอบ พัฒนาทักษะ กระบวนการคิด
ราคา ::95 ฿

แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์
ราคา ::159 ฿

ติวเข้ม สังคมศึกษา ม.3
ราคา ::120 ฿
 
 
Recommended books : : หนังสือแนะนำ


เตรียมสอบ Admissions
เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ 1
(ชุด 10 พ.ศ.)
ราคา ::139 ฿

เฉลยแนวข้อสอบ
ตำรวจเข้าเป็น
นายร้อยตำรวจ
ราคา ::90 ฿

คู่มือ-เตรียมสอบ
สังคมศึกษา ป.4 อ.เคน
(หลักสูตร 51)
ราคา ::109 ฿

ชีววิทยา เพิ่มเติม เล่ม 2 หลักสูตร 51 (Pro)
ราคา ::279 ฿

คณิตคิดเลขเร็ว ป.4
(หลักสูตร 51)
ราคา ::99 ฿

รู้ก่อน TOP ก่อน
หลักภาษาไทย ม.1-2-3
ราคา ::139 ฿

เก็งข้อสอบสอบเข้า
โรงเรียนเตรียมทหาร
4 เหล่า
พล.อ.ประศาสน์
ราคา ::129 ฿

ทักษะการสำกดคำ ป.2
ราคา ::85 ฿

รวมข้อสอบ
ภาษาไทย
O-NET 5 พ.ศ.
(ปี 2549-2553)
ราคา ::119 ฿

ภาษาอังกฤษ ม.4-5-6 เตรียมสอบ O-NET
ราคา ::70 ฿
 
 
Untitled Document