: : ปฏิทินประจำเดือน : :

  กิจกรรมประจำเดือน
NEWBOOK : : หนังสือออกใหม่


ผ่าข้อสอบ O-NET ป.6 ปี 2551
ราคา ::99 ฿

ลับคมคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.3 เทอม 1-2
ราคา ::159 ฿

แนวข้อสอบ พัฒนาทักษะ กระบวนการคิด
ราคา ::95 ฿

แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์
ราคา ::159 ฿

ติวเข้ม สังคมศึกษา ม.3
ราคา ::120 ฿
 
 
Recommended books : : หนังสือแนะนำ


คณิตศาสตร์ ป.3 เทอม 1 (หลักสูตร 51)
ราคา ::115 ฿

คู่มือ-เตรียมสอบ
วิทยาศาสตร์ ม.1
อ.กอบนวล
(หลักสูตร 51)
ราคา ::169 ฿

คู่มือ-เตรียมสอบ
ชีววิทยา พื้นฐาน
(หลักสูตร 51) ชุด PRO
ราคา ::259 ฿

คู่มือ-เตรียมสอบ
เคมีพื้นฐาน
(หลักสูตร 51) ชุด PRO
ราคา ::199 ฿

ชีววิทยา เพิ่มเติม เล่ม 2 หลักสูตร 51 (Pro)
ราคา ::279 ฿

ตะลุยโจทย์คณิต ม.1
(หลักสูตร 51)
ราคา ::159 ฿

คู่มือ-เตรียมสอบ
ชีววิทยา เพิ่มเติม เล่ม 1
(หลักสูตร 51) ชุด PRO
ราคา ::239 ฿

เฉลยแนวข้อสอบ
ตำรวจเข้าเป็น
นายร้อยตำรวจ
ราคา ::90 ฿

เฉลยข้อสอบ 6 พ.ศ.
สอบเข้าเตรียมทหาร
เหล่านายเรือ
ราคา ::169 ฿

ลับคมคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.2 เทอม 1-2
ราคา ::149 ฿
 
 
Untitled Document