: : ปฏิทินประจำเดือน : :

  กิจกรรมประจำเดือน
NEWBOOK : : หนังสือออกใหม่


สรุปเข้ม ฟิสิกส์ เล่ม 1
ราคา ::199 ฿

แนวข้อสอบ พัฒนาทักษะ กระบวนการคิด
ราคา ::95 ฿

แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์
ราคา ::159 ฿

ติวเข้ม สังคมศึกษา ม.3
ราคา ::120 ฿

ติวเข้ม ม.4-5-6 ภาษาฝรั่งเศส เตรียมสอบ PAT 7.1
ราคา ::299 ฿
 
 
Recommended books : : หนังสือแนะนำ


กุญแจคณิตศาสตร์พื้นฐาน
เล่ม 2 ม.4-6
(หลักสูตร 51)
ราคา ::29 ฿

เตรียมสอบ Admissions
เฉลยข้อสอบชีววิทยา
(ชุด 10 พ.ศ.)
ราคา ::160 ฿

สังคมศึกษา ป.2
ราคา ::129 ฿

ชีววิทยา เพิ่มเติม เล่ม 3
ราคา ::179 ฿

รวมหลักไวยากรณ์
Modern English Grammar
ม.4-5-6
(หลักสูตร 51)
ราคา ::100 ฿

คู่มือ-เตรียมสอบ
วิทยาศาสตร์ ม.2
ฝ่ายวิชาการ
(หลักสูตร 51)
ราคา ::179 ฿

คู่มือ-เตรียมสอบ
สังคมศึกษา ป.6 อ.เคน
(หลักสูตร 51)
ราคา ::109 ฿

คู่มือ-เตรียมสอบ
ภาษาไทย ม.4 อ.สมศักดิ์
(หลักสูตร 51)
ราคา ::129 ฿

งานสารบรรณ
งานสำนักงาน
การจัดเก็บเอกสาร
ราคา ::159 ฿

รวมข้อสอบ
คณิตศาสตร์ O-NET 5 พ.ศ.
(ปี 2549-2553)
ราคา ::109 ฿
 
 
Untitled Document