: : ปฏิทินประจำเดือน : :

  กิจกรรมประจำเดือน
NEWBOOK : : หนังสือออกใหม่


ลับคมคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.3 เทอม 1-2
ราคา ::159 ฿

แนวข้อสอบ พัฒนาทักษะ กระบวนการคิด
ราคา ::95 ฿

แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์
ราคา ::159 ฿

ติวเข้ม สังคมศึกษา ม.3
ราคา ::120 ฿

ติวเข้ม ม.4-5-6 ภาษาฝรั่งเศส เตรียมสอบ PAT 7.1
ราคา ::299 ฿
 
 
Recommended books : : หนังสือแนะนำ


กุญแจคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.3 เล่ม 1
ราคา ::39 ฿

รู้ก่อน TOP ก่อน ฉันทลักษณ์ ม.1-2-3
ราคา ::99 ฿

คู่มือ-เตรียมสอบ
ชีววิทยา ม.4-5-6
O-NET A-NET
ราคา ::250 ฿

LEARNING ENGLISH BOOK 2
(หลักสูตร 51)
ราคา ::110 ฿

คู่มือ-เตรียมสอบ
สังคมศึกษา ป.5 อ.เคน
(หลักสูตร 51)
ราคา ::109 ฿

สังคมศึกษา ป.2
ราคา ::129 ฿

คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม เล่ม 3 ม.4-6
ราคา ::230 ฿

คู่มือ-เตรียมสอบ
วิทยาศาสตร์ ป.2
(หลักสูตร 51)
ราคา ::109 ฿

กุญแจคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.1 เล่ม 1 (หลักสูตร 51)
ราคา ::35 ฿

ติวเข้มเต็ม 100 เคมี ม.4-6
ราคา ::159 ฿
 
 
Untitled Document