: : ปฏิทินประจำเดือน : :

  กิจกรรมประจำเดือน
NEWBOOK : : หนังสือออกใหม่


ผ่าข้อสอบ O-NET ป.6 ปี 2551
ราคา ::99 ฿

ลับคมคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.3 เทอม 1-2
ราคา ::159 ฿

แนวข้อสอบ พัฒนาทักษะ กระบวนการคิด
ราคา ::95 ฿

แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์
ราคา ::159 ฿

ติวเข้ม สังคมศึกษา ม.3
ราคา ::120 ฿
 
 
Recommended books : : หนังสือแนะนำ


สังคมศึกษา ป.5 (หลักสูตร 51)
ราคา ::129 ฿

Reading Comprehension ม.4-5-6
(หลักสูตร 51)
ราคา ::129 ฿

ชีววิทยา เพิ่มเติม เล่ม 2 หลักสูตร 51 (Pro)
ราคา ::279 ฿

สังคมศึกษา ม.4-6 สาระที่ 1 (หลักสูตร 51)
ราคา ::120 ฿

คู่มือ-เตรียมสอบ เข้ารับราชการ วิชาภาษาไทย
ราคา ::149 ฿

สังคมศึกษา ป.2
ราคา ::129 ฿

ตะลุยโจทย์คณิตฯ ม.3
ราคา ::190 ฿

คู่มือ-เตรียมสอบ
วิทยาศาสตร์ รวม ม.1-2-3
อ.สถาพรและคณะ
ราคา ::169 ฿

LEARNING ENGLISH BOOK 6
ราคา ::120 ฿

รวมข้อสอบ
ภาษาอังกฤษ
O-NET 5 พ.ศ.
(ปี 2549-2553)
ราคา ::129 ฿
 
 
Untitled Document