: : ปฏิทินประจำเดือน : :

  กิจกรรมประจำเดือน
NEWBOOK : : หนังสือออกใหม่


สรุป+เก็ง เตรียมสอบ ป.2
ราคา ::129 ฿

สรุป+เก็ง เตรียมสอบ ป.1
ราคา ::120 ฿

สังคมศึกษา ม.1
ราคา ::179 ฿

คู่มือ-เตรียมสอบ O-NET ป.6
ราคา ::185 ฿

แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา
ราคา ::119 ฿
 
 
Recommended books : : หนังสือแนะนำ


ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ ป.6 (หลักสูตร 51)
ราคา ::139 ฿

อาเซียน ม.2
ราคา ::89 ฿

คณิตศาสตร์ ป.3 เทอม 2
ราคา ::120 ฿

เก็งข้อสอบสอบเข้า
โรงเรียนเตรียมทหาร
4 เหล่า
พล.อ.ประศาสน์
ราคา ::129 ฿

ติวลูกเตรียมสอบ
สอบเข้า ป.1
(เครือคาทอลิก)
อ.สมศักดิ์
ราคา ::110 ฿

คณิตคิดเลขเร็ว ป.2
(หลักสูตร 51)
ราคา ::99 ฿

เตรียมสอบ ป.3 (หลักสูตร 51)
ราคา ::149 ฿

คณิตศาสตร์ ป.5 เทอม 2 (หลักสูตร 51)
ราคา ::120 ฿

ฟิสิกส์ ม.4
ราคา ::139 ฿

คู่มือ-เตรียมสอบ
คณิตศาสตร์ ม.4-5-6
O-NET PAT 1
(หลักสูตร 51)
ราคา ::299 ฿
 
 
Untitled Document