: : ปฏิทินประจำเดือน : :

  กิจกรรมประจำเดือน
NEWBOOK : : หนังสือออกใหม่


ผ่าข้อสอบ O-NET ป.6 ปี 2551
ราคา ::99 ฿

ลับคมคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.3 เทอม 1-2
ราคา ::159 ฿

แนวข้อสอบ พัฒนาทักษะ กระบวนการคิด
ราคา ::95 ฿

แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์
ราคา ::159 ฿

ติวเข้ม สังคมศึกษา ม.3
ราคา ::120 ฿
 
 
Recommended books : : หนังสือแนะนำ


รวมข้อสอบ
ภาษาไทย
O-NET 5 พ.ศ.
(ปี 2549-2553)
ราคา ::119 ฿

แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา
ราคา ::119 ฿

กริยา 3 ช่อง 2000
ราคา ::15 ฿

ประมวลกฎหมายอาญา THE CRIMINAL CODE ฉบับทันสมัย
ราคา ::169 ฿

คู่มือ-เตรียมสอบ คณิตศาสตร์ ป.6 หลักสูตร 51
ราคา ::130 ฿

คู่มือ-เตรียมสอบ
ภาษาพาที วรรณคดีลำนำ
ป.4 อ.สุพัตรา
(หลักสูตร 51)
ราคา ::150 ฿

สรุป+เก็ง เตรียมสอบ ป.1
ราคา ::120 ฿

กุญแจคณิตศาสตร์พื้นฐาน
เล่ม 2 ม.4-6
(หลักสูตร 51)
ราคา ::29 ฿

วิวิธภาษา วรรณคดีวิจักษ์ ม.1-2-3 (หลักสูตร 51)
ราคา ::219 ฿

รวมข้อสอบ
สังคมศึกษา
O-NET 5 พ.ศ.
(ปี 2549-2553)
ราคา ::129 ฿
 
 
Untitled Document