: : ปฏิทินประจำเดือน : :

  กิจกรรมประจำเดือน
NEWBOOK : : หนังสือออกใหม่


แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์
ราคา ::159 ฿

ติงเข้ม สังคมศึกษา ม.3
ราคา ::120 ฿

ติวเข้ม ม.4-5-6 ภาษาฝรั่งเศส เตรียมสอบ PAT 7.1
ราคา ::299 ฿

หน้าที่พลเมือง ม.3
ราคา ::120 ฿

หน้าที่พลเมือง ม.2
ราคา ::120 ฿
 
 
Recommended books : : หนังสือแนะนำ


คู่มือ-เตรียมสอบ
คณิตศาสตร์ พื้นฐาน
ม.1 เล่ม 2
(หลักสูตร 51)
ราคา ::139 ฿

เฉลยข้อสอบ 6 พ.ศ.
สอบเข้าเตรียมทหาร
เหล่านายร้อย จปร.
ราคา ::165 ฿

คู่มือ-เตรียมสอบ ป.2
ฝ่ายวิชาการ
(หลักสูตร 51)
ราคา ::139 ฿

ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
2553
ราคา ::219 ฿

คู่มือ-เตรียมสอบ LAS ป.5
ราคา ::169 ฿

ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ ป.5 (หลักสูตร 51)
ราคา ::149 ฿

ทักษะการอ่านจับใจความ ป.6 (หลักสูตร 51)
ราคา ::90 ฿

คู่มือ-เตรียมสอบ
ประวัติศาสตร์ ม.4 อ.เคน
(หลักสูตร 51)
ราคา ::89 ฿

เซียนภาษาไทยก่อนสอบ ADMISSIONS O-NET รับตรงทุกสถาบัน ชุด การใช้ภาษาไทย
ราคา ::159 ฿

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ
ราคา ::165 ฿
 
 
Untitled Document