: : ปฏิทินประจำเดือน : :

« ตุลาคม 2017 »
SuMoTuWeThFrSa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18
 • 18/10/2017 , 10:00 น.
  มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้้งที่ 22 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
19
 • 19/10/2017 , 10:00 น.
  มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้้งที่ 22 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
20
 • 20/10/2017 , 10:00 น.
  มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้้งที่ 22 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
21
 • 21/10/2017 , 10:00 น.
  มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้้งที่ 22 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
22
 • 22/10/2017 , 10:00 น.
  มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้้งที่ 22 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
23
 • 23/10/2017 , 10:00 น.
  มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้้งที่ 22 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
24
 • 24/10/2017 , 10:00 น.
  มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้้งที่ 22 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
25
 • 25/10/2017 , 10:00 น.
  มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้้งที่ 22 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
26
 • 26/10/2017 , 10:00 น.
  มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้้งที่ 22 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
27
 • 27/10/2017 , 09:00 น.
  มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้้งที่ 22 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 • 27/10/2017 , 10:00 น.
  มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้้งที่ 22 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
28
 • 28/10/2017 , 10:00 น.
  มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้้งที่ 22 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
29
 • 29/10/2017 , 10:00 น.
  มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้้งที่ 22 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
30 31 1 2 3 4
  กิจกรรมประจำเดือน
NEWBOOK : : หนังสือออกใหม่


ผ่าข้อสอบ O-NET ป.6 ปี 2551
ราคา ::99 ฿

ลับคมคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.3 เทอม 1-2
ราคา ::159 ฿

แนวข้อสอบ พัฒนาทักษะ กระบวนการคิด
ราคา ::95 ฿

แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์
ราคา ::159 ฿

ติวเข้ม สังคมศึกษา ม.3
ราคา ::120 ฿
 
 
Recommended books : : หนังสือแนะนำ


คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม เล่ม 5 ม.4-6
ราคา ::149 ฿

คณิตศาสตร์ ป.2 เทอม 1 (หลักสูตร 51)
ราคา ::119 ฿

คู่มือ-เตรียมสอบ
คณิตศาสตร์ ป.5
(หลักสูตร 51)
ราคา ::130 ฿

ภาษาพาที วรรณคดีลำนำ ป.6 (หลักสูตร 51)
ราคา ::139 ฿

คู่มือ-เตรียมสอบ
เคมีพื้นฐาน
(หลักสูตร 51) ชุด PRO
ราคา ::199 ฿

ตะลุยโจทย์ สังคมศึกษา ม.3 (หลักสูตร 51)
ราคา ::159 ฿

KNOCK OUT PAT
ราคา ::159 ฿

กุญแจคณิตศาสตร์
เพิ่มเติม ม.2 เล่ม 2
(หลักสูตร 51)
ราคา ::35 ฿

คู่มือ-เตรียมสอบ
สังคมศึกษา ป.2 อ.เคน
(หลักสูตร 51)
ราคา ::99 ฿

อาเซียน ม.3
ราคา ::119 ฿
 
 
Untitled Document