: : ปฏิทินประจำเดือน : :

  กิจกรรมประจำเดือน
NEWBOOK : : หนังสือออกใหม่


หน้าที่พลเมือง ม.3
ราคา ::120 ฿

หน้าที่พลเมือง ม.2
ราคา ::120 ฿

หน้าที่พลเมือง ม.1
ราคา ::120 ฿

สรุป+เก็ง เตรียมสอบ ป.2
ราคา ::129 ฿

สรุป+เก็ง เตรียมสอบ ป.1
ราคา ::120 ฿
 
 
Recommended books : : หนังสือแนะนำ


รู้ก่อน TOP ก่อน
หลักภาษาไทย ม.1-2-3
ราคา ::139 ฿

เก็งข้อสอบ O-NET ป.6 (3 วิชา)
ราคา ::119 ฿

รวมข้อสอบ
ภาษาอังกฤษ
O-NET 5 พ.ศ.
(ปี 2549-2553)
ราคา ::129 ฿

อาเซียนศึกษา ม.1
ราคา ::99 ฿

คู่มือ-เตรียมสอบ
สังคมศึกษา ป.4
อ.สุวรรณา
(หลักสูตร 51)
ราคา ::115 ฿

ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก
(อ.กองเทพ)
ราคา ::250 ฿

คู่มือ-เตรียมสอบ ม.3
ราคา ::199 ฿

ฟิสิกส์ ม.4
ราคา ::139 ฿

ตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์ ป.2 (หลักสูตร 51)
ราคา ::120 ฿

เตรียมสอบ ม.2 (หลักสูตร 51)
ราคา ::189 ฿
 
 
Untitled Document